Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej Wejscie do Praktyki
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej      
 
Rysunek 2.2    

Praktyka jest wyposażona w nastpujący sprzęt medyczny:

Strzałka Aparat USG SSD ProSound 6 japońskiej firmy Aloka wyposażony w głowicę konweksową i liniową.Aparat pozwala na wykonywanie badań:
Strzałka USG jamy brzusznej.
Strzałka USG układu moczowego.
Strzałka USG moszny i jąder.
Strzałka USG przezciemieniowe mózgu u noworodków i niemowląt.
Strzałka USG żołądka i odzwiernika jako element diagnostyki wrodzonego przerostowego zwężenia odzwiernika (pylorostenoza).
Strzałka USG tkanek miękkich jako element diagnostyki płytko położonych zmian.
Strzałka Uroflowmetr Flowmaster holenderskiej firmy Medical Measurement Systems służący do wykonywania badań uroflowmetrycznych (ocena przepływu cewkowego i funkcji pęcherza moczowego).
Uroflowmetria pozwala na ocenę następujących parametrów przepływu cewkowego:

Strzałka Przepływ cewkowy (Flow rate) (ml/s) - jest definiowany jako objętość płynu wydalona przez cewkę moczową w jednostce czasu.
Strzałka Średni przepływ cewkowy (Average flow rate) (ml/s) - jest to stosunek wydalonej objętości do czasu przepływu.
Strzałka Maksymalny przepływ cewkowy (Maximum flow rate) (ml/s) - jest to maksymalna zmierzona wartość przepływu.
Strzałka Czas do maksymalnego przepływu (Time to maximum flow) (s) - jest to czas od początku przepływu do osiągnięcia maksymalnej wartości przepływu.
Strzałka Objętość oddanego moczu (Voided volume) (ml) - jest to całkowita objętość moczu wydalona przez cewkę moczową.
Strzałka Czas przepływu (Flow time) (s) - jest to czas w którym odnotowano przepływ moczu.
Strzałka Czas oddawania moczu (Voiding time) (s) - jest to całkowity czas trwania mikcji, włączając przerwy w przepływie moczu.
Strzałka Przerwy (Intervals) - przerwy w ciągłym przepływie moczu.
Strzałka Czas opóźnienia (Delay time) (s) - jest to czas od początku badania do momentu w którym pacjent zaczyna oddawać mocz.

Uroflowmetria jest badaniem nieinwazyjnym i niebolesnym. Polega na oddaniu moczu do specjalnego urządzenia - uroflowmetru, który analizuje parametry przepływu cewkowego. Wykres uzyskany w trakcie uroflowmetrii pozwala na ocenę czynności pęcherza moczowego i cewki moczowej.
Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Warunkiem niezbędnym jest odpowiednie wypełnienie pęcherza moczowego i odczuwanie potrzeby oddania moczu.

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2016.

   
    Rysunek 2.9