Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej      
 
Rysunek 2.2    


Strzałka Jak odpisać i wpłacić jeden procent?

1. Znajdź organizację.
Przed przekazaniem pieniędzy wybranej instytucji trzeba sprawdzić, czy posiada status organizacji pożytku publicznego. To pozwoli w przyszłości uniknąć niepotrzebnych sporów z fiskusem. Listę organizacji z wymaganym statusem - jest ich grubo ponad 4 tys. - można znaleźć m.in.na stronach Krajowego Rejestru Sądowego (http://opp.ms.gov.pl) albo w bazie organizacji pożytku publicznego (www.baza.pozytek.ngo.pl).

2. Oblicz kwotę, którą można przekazać.
Obliczanie 1 proc. nie jest trudne. Należny fiskusowi podatek trzeba podzielić przez 100. Tak wyliczoną kwotę wpisujemy w odpowiednie pole w formularzu PIT podając jednocześnie dane organizacji na rzecz której chcemy przeznaczyć nasz podatek. To sygnał dla Urzędu Skarbowego, że zdecydowaliśmy się na obdarowanie pieniędzmi ze swojego podatku jakiejś organizacji pożytku publicznego.

3. Wyślij PIT.
Wypełniony formularz składamy osobiście lub wysyłamy do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba dołączać do zeznania żadnych dokumentów dotyczących wpłaty 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego.


Ostatnia aktualizacja: 21.08.2016


   
    Rysunek 6.2