Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej      
 
Rysunek 2.2    

Strzałka Tutaj znajdziecie Państwo informacje i porady na temat leczenia mocznia nocnego u dzieci.

Ponieważ istnieje wiele przyczyn moczenie się w nocy, trudno jest podać jeden uniwersalny zestaw zaleceń. Poza tym każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania metod leczenia do konkretnego przypadku. Niemniej można podać kilka ogólnych zaleceń, które będą przydatne dla rodziców dzieci zmagających się z problemem mokrego łóżka.
Prezentowane poniżej wskazówki dotyczą najczęściej występującej postaci moczenia nocnego jaką jest pierwotne izolowane moczenie nocne (PIMN), czyli moczenie występujące od urodzenia, któremu nie towarzyszą żadne, czynnościowe ani anatomoczne zaburzenia układu moczowego.

Strzałka Ograniczenie pojenia wieczorem:
Wskazane jest ograniczenie ilości wypijanych płynów w godzinach wieczornych. Należy zachęcać dziecko do równomiernego rozkładania wypijanych płynów w ciągu dnia. Wieczorem zaś szklankę napoju lepiej zastąpić owocami. Zdecydowanie należy unikać wypijania płynów bezpośrednio przed pójściem spać.

Strzałka Wybudzanie w nocy:
Wskazane jest wybudzanie dziecka około 2-3 godzin po zaśnięciu i zaprowadzenie do toalety celem oddania moczu. Postępowanie to ma na celu kształtowanie prawidłowego odruchu odpowiedzialnego za kontrolę funkcjonowania pęcherza moczowego w czasie snu. Starsze dzieci powinny same nastawiać budzik i samodzielnie udawać się do toalety.

Strzałka Alarm wilgotnościowy:
Jest to małych rozmiarów urządzenie elektroniczne, które przypina się do piżamy. W momencie pojawienia się pierwszych kropli moczu aparat wydaje głośny dzwięk, który budzi dziecko. Po obudzeniu dziecko powinno wyłączyń alarm, udać się do toalety, a następnie ubrać czystą piżamę. Stosowanie alarmu korzystnie wpływa na kształtowanie odruchu odpowiedzialnego za kontrolę funkcjonowania pęcherza moczowego w czasie snu.
W sprzedaży dostępne są następujące alarmy:
DRI-sleeper
Alarm Promyk
Alarmy firmy Malem Medical

Strzałka Kształtowanie motywacji:
Postępy w leczeniu PINM w dużej części zależą od motywacji dziecka. Oczywiście żadne dziecko nie chce się moczyć w nocy, a moczenie jest całkowicie niezależne od jego woli. Dla każdego dziecka moczenie jest bardzo krępujące i jest przyczyną znacznego stresu psychicznego. Wsparcie ze strony rodziców i rodzeństwa oraz kształtowanie i wzmacnianie motywacji do walki z chorobą jest zatem bardzo istotne. Motywację dziecka należy wzmacniać poprzez dostrzeganie wysiłków jakie podejmuje ono aby nie zmoczyć się kolejnej nocy oraz poprzez nagradzanie jego sukcesów. Można umówić się, że jeżeli przez kilka nocy dziecko będzie suche to otrzyma za to nagrodę w postaci wspólnego wyjścia do kina lub na wycieczkę. Starsze dzieci mogą prowadzić zeszyt samokontroli, w którym mokre noce będą zaznaczały rysunkiem chmurki, a suche rysunkiem słoneczka. Jeżeli dziecko nazbiera odpowiednią ilość słoneczek można go nagradzać w umówiony sposób.
W żadnym wypadku na dziecko moczące się w nocy nie należy krzyczeć. Nie robi przecież tego świadomie. Nie jest to również przejaw lenistwa. Niedopuszczalne jest również zawstydzanie czy wręcz poniżanie dziecka z tego powodu. Moczenie nocne niekorzystnie wpływa na psychikę dziecka. Brak akceptacji ze strony rodziców czy postawa odtrącenia może jedynie nasilać zaburzenia. Nie znaczy to jednak, że od dziecka moczącego się nie należy wymagać współpracy, stosowania się do zasad terapii i przestrzegania higieny. Starsze dzieci powinny same dbać o swoje łóżko i piżamę oraz dostarczać rzeczy do prania. Rolą rodziców jest zapewnienie codziennej zmiany pościeli i ubrania.

Strzałka Pampersy:
W żadnym wypadku dziecko moczące się nie powinno spać w pampersach. Pozostawienie dziecka na noc w pieluchach może tylko pogłębić zaburzenia leżące u podstaw moczenia. Dzieci moczące się powinny spać w piżamie. Pod prześcieradło należy podłożyć nieprzemakalny podkład, aby uniknąć przemoczenia materaca. Mokra piżama jest prawidłowym bodźcem dla organizmu i sygnałem, że zdarzyło się coś nieprawidłowego. Jeżeli natomiast dziecko śpiąc w pieluszce po oddaniu moczu nadal jest suche, to otrzymuje paradoksalną informację "spokojnie mogę siusiać w nocy i tak jestem suchy". Nie sprzyja to kształtowaniu się odruchu odpowiedzialnego za kontrolę czynności pęcherza moczowego w nocy.

Wstecz Poprzednia stronaOstatnia aktualizacja: 21.08.2016.


   
    Rysunek 5.2