Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Paweł Mielczarek, specjalista chirurgii dziecięcej      
 
Rysunek 2.2    

Strzałka 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego jest Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Pawła Mielczarka.

Strzałka 2. Osobą odpowiedzialną za zawartość serwisu jest dr n. med. Paweł Mielczarek.

Strzałka 3. Serwis adresowany jest do osób zainteresowanych informacjami na temat Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej oraz osób poszukujących informacji i porad z zakresu medycyny, w szczególności z zakresu chirurgii i urologii dziecięcej.

Strzałka 4. Wszelkie informacje i porady medyczne znajdujące się na stronach serwisu mają charakter ogólny. Służą one jedynie poprawie i wsparciu kontaktów pomiędzy pacjentem i lekarzem, i w żadnym wypadku nie mogą ich zastąpić.

Strzałka 5. Wszelkie dane uzyskane w związku z działalnością serwisu, a w szczególności adresy poczty elektronicznej, informacje osobiste i medyczne są poufne i traktowane zgodnie z przepisami Ustawy o zawodzie lekarza oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Strzałka 6. Serwis nie zamieszcza reklam.

Strzałka 7. Serwis nie bierze udziału w wymianie łączy i bannerów o charakterze komercyjnym.

Strzałka 8. Serwis respektuje postanowienia Kodeksu postępowania dla medycznych i zdrowotnych stron Web(HONcode).

Dr n. med. Paweł Mielczarek


Ostatnia aktualizacja: 21.08.2016.

   
    Rysunek 5.1